Reviews van het ‘Palet’

Hieronder volgen de jury-rapporten:

Winterlandschap 2006: Het smeuïg geschilderde winterlandschapje heeft een wat slordige verftoets die zo consequent is toegepast, dat er toch een goede samenhang is ontstaan. Het violet in het gebergte frist het schilderijtje enorm op. De sfeer is, anders dan je bij een winterlandschap zou denken, niet koud, integendeel, er zit iets genoeglijks in en iets speels. Het is aangenaam om naar te kijken. Een geslaagd olieverfje.

Stilleven “Het atelier 2007”: Het felle en dynamische schilderij van Bart Langeveld valt op door het ruige handschrift en het gebruik van diverse kleuren gevaarlijk groen! Van teerheid en lieflijkheid is in deze olieverfschets geen sprake. Ook staan voorwerpen niet bij elkaar op perspectivisch verantwoorde wijze. De maker heeft zich hierover het hoofd niet gebroken.Zijn bedoeling was kracht en kleurexplosie. Daarmee is hij toch tot de prijzen doorgedrongen:11e prijs!

Stilleven “Werkbankje Winter” 2009: Grote eenvoudige voorwerpen kunnen al schilderend tot composities leiden waarbij het voorwerp een ondergeschikte rol speelt. Bart maakt hier gebruik van de lichtval op het werkbankje en de kom. Achtergrond en tafel zijn net zo belangrijk als het bankje en de kom. De vlakken op het schilderij vormen een zelfstandige eenheid. De beperking van de kleur gaf bij de jury de doorslag dit schilderij de 4e prijs te geven!

Landschap” Tower Bridge London” 2009: Een krachtig stadsgezicht met de monumentale torens van de beroemde brug in London. Bart Langeveld heeft deze kracht a.h.w. geaccentueerd door geen details te schilderen en een ruwe expressieve penseelstreek te gebruiken. Het avondrood van de lucht draagt ook bij aan de expressie.